Giới thiệu hệ thống chống trộm của Cosatto

Giới thiệu hệ thống chống trộm của Cosatto

Bạn có biết rằng 70% trẻ em có thể thoát khỏi chỗ ngồi xe hơi của họ? Hầu hết mọi người không và cha mẹ mới không phải lúc nào cũng nhận thức được vấn đề an toàn này khi chọn chỗ ngồi.

ĐọC

Ghế xe hơi ISOFIX

Ghế xe hơi ISOFIX

ISOFIX là viết tắt của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế sửa chữa, và nó là thuật ngữ được đưa ra cho hệ thống tiêu chuẩn quốc tế để phù hợp với một chỗ ngồi xe để một chiếc xe.

ĐọC

Ghế xe phía sau

Ghế xe phía sau

Ghế xe phía sau là gì và các quy định về chỗ ngồi trên xe hơi về ghế ngồi phía sau xe là gì?

ĐọC